Thương mại điện tử ở Việt Nam thời gian qua có sự phát triển vượt bậc và đây cũng là xu hướng phát triển tất yếu trong g