Trong thời đại của nền kinh tế số 4.0, thương mại điện tử đóng vai trò rất quan trọng và được dự đoán sẽ bùng nổ trong t