Chat trực tuyến (còn gọi là live chat) đang là tính năng được ưa chuộng sử dụng trong kinh doanh online. Tính năng này đ